בית יד לבנים

מרכז עירוני לתרבות וקהילה במרכז תל אביב-יפו.

שיפוץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.

מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט

שיפוץ ספריה ותוספת חללי משרדים, כולל החלפת כסאות באודיטוריום ופעילות הנגשה ובטיחות.

עלות: כ- 4.85 מלש"ח.

אדריכלות: לוטן אדריכלים

 חלקו הראשון של הפרוייקט בוצע וחלקו השני בביצוע 

פינת הנוער בספריה

אזור עיון ועבודה

מבט לכיוון כניסה

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. דרושים
  4. גלריה