צ'אט קורונה - תשובות לשאלות און ליין

מגרשי קט רגל בדיויוס לואיס

מרכז חינוכי לכדורגל בשדרות הבעש"ט בתל אביב - יפו.

בינוי חדש מתקציב עיריית תל אביב-יפו. מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
הקמת שני מגרשי קט רגל

עלות: כ- 6.5 מלש"ח.

אדריכלות: קו בנוף, צביקה קנוניץ

 הפרויקט הסתיים 

מתחם מגרש קט רגל

מבט ציפור מדרום  לציר שביל האופניים ולמגרשים

מבט משד' ירושלים לכניסה למתחם, למגרש הקטן ולפיקוס הגדול

מבט מהבעשט למגרש הגדול

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. קריירה
  4. גלריה
  5. צור קשר