מועדונית נווה אליעזר

מועדונית קידום נוער בשכונת נווה אליעזר, בדרום מזרח תל אביב-יפו.

שופצה מתקציב עיריית תל אביב-יפו.

מופעלת ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ וחידוש המועדונית.

עלות: כ- 750 אש"ח.

 הפרויקט הסתיים 

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. דרושים
  4. גלריה