מרכז קהילתי בית רק"ע

מרכז קהילתי בשכונת יפו ד׳ - שיפוץ והרחבת מרכז קהילתי כולל הנגשת המרכז.

בינוי ושיפוץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ והרחבה (הוספת קומה) של המרכז קהילתי, בניית חדר כושר ואולם חוגים, שיפוץ ספריה ומגרש ספורט, כולל הנגשת המרכז.

עלות: כ- 20.16 מלש"ח.
אדריכלות: ישראלה וסר - תא אדריכלים

 הפרוייקט הסתיים 

חידוש ושדרוג מגרש הספורט 

 הפרוייקט בביצוע 

 

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. דרושים
  4. גלריה