קאנטרי קהילתי גורן גולדשטיין

שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.

מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ מתחם התורכים.

עלות: כ- 1.1 מלש"ח

אדריכלות נוף: טרי גרינבלט סרברו

 הפרוייקט הסתיים 

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. דרושים
  4. גלריה