תרומות מיישות מדינית זרה

 

דווח לרשם ההקדשות על תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה:

  

תרומות בשלושת הרבעונים ראשונים 2018

1. מנציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך 349,368 ₪.
2. משגרירות סין בישראל, למרכז דניאל לחתירה - סך 35,960 ₪. 

 

בשנת 2017
1. מנציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך 482,604 ₪.
2. משגרירות ארה"ב בישראל, למרכז קהילתי ערבי יהודי בתל אביב - יפו - סך 92,945 ₪. 
3. משגרירות סין בישראל, למרכז דניאל לחתירה - סך 21,180 ₪. 

 

בשנת 2016
1. מנציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך 380,000 ₪.
2. משגרירות ארה"ב בישראל, למרכז קהילתי ערבי יהודי בתל אביב - יפו - סך 38,920 ₪. 
PDF_1דוח תרומות

 

בשנת 2015
1. מנציבות האו"ם, למרכז סיוע לעובדים הזרים - מסיל"ה - בתל אביב - יפו - סך 588,958 ₪.
2. משגרירות ארה"ב בישראל, למרכז קהילתי ערבי יהודי בתל אביב - יפו - סך 82,328 ₪.
PDF_1דוח תרומות

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. דרושים
  4. גלריה