מטה החברה

   

מנכ"ל החברה - אייל פרנקל

לשכת הנהלה ומזכירות - מנהלת הלשכה - אילנית פליגמן

סמנכ"ל כספים ומנהל אגף כספים - רו"ח גיל אלמלך 

מח' תקציבים וכלכלה - מנהל - ערן אהרוני
מח' הנהלת חשבונות וחשבות - מנהלת - רו"ח איריס עייש

אגף הון אנושי - מנהלת - דנה לוריה - שלם  

מח' שכר ושירותי כ"א - מנהל - שמואל הרמנו 
מחלקת משאבי אנוש והדרכה - ד"ר נילי סוקניק
ממונה גיוס - ארקדי וישנבסקי

אגף תפעול -    

מח' רכש והתקשרויות - מנהל - צביקה פרומן 
ממונה על בקרת שטח ואינוונטר - תמי פלח
ממונה מערכות מידע - אלעד כהן
ממונה רישוי עסקים - גבי שושן
מנהל פרוייקטים בתחום הבטיחות - מאיר לוי

אגף בינוי - מנהל - ד"ר אפי טריבלסקי 

מח' בינוי ואחזקה - מנהלת - גליה רוזנבליט

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. דרושים
  4. גלריה