מחלקת בינוי ואחזקה

מחלקת בינוי ואחזקה פועלת להקמת פרויקטים עירוניים שונים ברחבי תל אביב-יפו, כדוגמת מרכזי קהילה, קאנטרים קהילתיים, אולמות ספורט, חדרי כושר, מועדוני נוער ואחרים.

מחלקת בינוי מתמחה בייזום, תכנון והוצאה אל הפועל של מגוון פרויקטים למען הקהילה, המיועדים לשיפור איכות חייהם של התושבים בתל אביב יפו.

מחלקת בינוי פועלת בשליחות עיריית תל אביב-יפו ותורמים ובשיתוף פעולה עם מחלקות העירייה השונות המלוות את התהליכים, עם צוותי תכנון וייעוץ ועם גורמי ביצוע (קבלנים). המחלקה מחויבת למתודולוגיות עירוניות בתחום ניהול פרויקטים, שמציבות סטנדרטים בנייה גבוהים ביותר, תוך שימת דגש על קיימות ובנייה ירוקה.

מחלקת בינוי מורכבת מצוות מקצועי ומיומן, ביניהם מהנדסים, אדריכלים והנדסאים מתחומי הבנייה, העוסקים בניהול פרויקטים ובנושאי הנדסה. במסגרת תפקידיהם השונים עוברים בעלי התפקידים קורסים והכשרות מקצועיות.

 

תפקידי המחלקה:

  • לבצע פרויקטי בינוי ואחזקה בשליחות עיריית תל אביב יפו ותורמים.
  • לשמש גוף התקשרויות – פרויקטים, מתכננים, אחזקה.
  • לרכז מידע תשתיתי הנדסי ורישוי.
  • להיות כתובת מקצועית בנושאי בינוי.
  • להביא לידי ביטוי צרכים של תושבים ומשתמשים בתוכניות הבינוי והפיתוח.

 

קטלוג פרוייקטים נבחרים | צילום ועיצוב: רונן חבסוב

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. דרושים
  4. גלריה