דבר המנכ"ל

שלום רב,

חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ) פועלת בעיר תל אביב - יפו משנת 1979, לאחר שהוקמה ע"י הסוכנות היהודית והמגבית המאוחדת לישראל. החברה הינה חברה לתועלת הציבור ומוסד ללא כוונת רווח.

בהקמת החברה הוצבו מטרותיה הציבוריות, וביניהן - לפעול בתחומי חינוך, תרבות וחיי קהילה, להקים ולהפעיל מרכזים בתחומים אלו, לפתחם ולקדם את מטרותיהם. המוטו של החברה - הקניית חוויה קהילתית איכותית – מתמצת את ראיית מהותה.

מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו מקיימת פעילות ענפה בכל רחבי העיר, בשליחות עיריית תל אביב – יפו, הסוכנות היהודית, המגבית המאוחדת לישראל, תורמים וגורמים נוספים - תוך הפעלת למעלה מ- 150 מרכזים ותוכניות בתחומי קהילה וחברה, חינוך ותרבות, נוער, ספורט ופנאי בהיקפים גדולים ומשמעותיים.

כמו כן החברה מבצעת פעילות בינוי ואחזקה של מבני ציבור בהיקפים גדולים בשליחות העירייה, תורמים ואחרים במטרה להעמיד מרכזים ראויים, מתקדמים ונגישים למען הציבור, תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים וגבוהים.

העשייה העירונית הרבה במגוון תחומי קהילה וחברה, תוך שילוב בין ותיק לחדש בעיר המתחדשת, מאפשרת לנו לפעול במרחב הציבורי, להיות שותפים לעירייה ולגופים אחרים, בהקניית חוויה קהילתית וחברתית איכותית, מתחדשת ומרגשת, תוך מתן מענה לאתגרים המגוונים ברחבי העיר. כל פעילות החברה נעשית לרווחת הקהילה בתל אביב-יפו, כאשר התושבים ניצבים במרכזה.

מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו תורמת ומסייעת לתושבי תל אביב-יפו והמבקרים בה למצות את החוויה הייחודית והמעצימה ב"עיר ללא הפסקה", ואנחנו גאים להיות שותפים ביצירתה ובהתחדשותה הבלתי פוסקת.

בברכה,

אייל פרנקל
מנכ"ל החברה

  1. מה קורה?
  2. טפסים ואישורים
  3. דרושים
  4. גלריה